Fun With Farms Animals Learning

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi với các động vật trang trại dễ thương và học cách biết họ tốt hơn. Tìm ra những gì họ thích ăn và âm thanh mà họ mắc phải khi họ muốn liên lạc với bạn để hỏi snack.