Fun Ear Doctor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong cô gái này khá bạn đã bị nhiễm Khuyên tai và, trước khi đưa những cái mới mà sẽ phải lựa chọn, để làm một làm sạch triệt để tai của bạn. Diệt vi khuẩn, đóng vết thương và để lại nó như thể nó là một tai mới.