Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Trong trường hợp bạn không nhận thấy, mặc dù những gì họ nói ra khỏi đó, đi đến bác sĩ nha khoa có thể là vui vẻ như cần thiết. Bạn có khả năng nhuộm răng của bạn một số màu sắc đẹp và tìm kiếm bản vẽ buồn cười, nhưng trước khi làm một làm sạch triệt để, tẩy rửa, sửa chữa sâu răng và, nếu được cung cấp, loại bỏ bất kỳ bánh xe trong tình trạng nghèo.