Fun Dentist

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trường hợp bạn không nhận thấy, mặc dù những gì họ nói ra khỏi đó, đi đến bác sĩ nha khoa có thể là vui vẻ như cần thiết. Bạn có khả năng nhuộm răng của bạn một số màu sắc đẹp và tìm kiếm bản vẽ buồn cười, nhưng trước khi làm một làm sạch triệt để, tẩy rửa, sửa chữa sâu răng và, nếu được cung cấp, loại bỏ bất kỳ bánh xe trong tình trạng nghèo.