Fugitive Sparrow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp này thoát chết chim sẻ bị nghiền nát bởi một hộp di chuyển sang hai bên dodging. Nhận tất cả các bánh kẹo bạn có thể để đạt được nhiều điểm hơn.