Fruity Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

"Đây là bữa tiệc trái cây !!. Và khối băng. Và một điều kỳ lạ màu hồng. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng, những gì bạn nên biết là bằng cách tham gia tối thiểu là ba hai đối tượng riêng biệt bởi hình dạng và màu sắc mà sẽ đạt được một sự bùng nổ của ánh sáng làm cho họ biến mất, rơi rất nhiều và tích lũy điểm như thể nó là một cuộc thi truyền hình.