fruits

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi cổ điển của suy tư, bạn phải tham gia ba hoặc nhiều trái cây giống hệt nhau để làm cho chúng biến mất và có được điểm. Sự khác biệt trong phiên bản này là bạn sẽ có một loại trái cây đó là điểm hơn giá trị hơn so với các khác trên mỗi màn hình.