Fruita Crush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy vui vẻ với trò chơi này tham gia ba hoặc nhiều trái cây để có được di chuyển chúng được đường ngang hoặc dọc. Sử dụng các quả bom và các loại trái cây đặc biệt để loại bỏ nhiều dòng.