Fruit Slicer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào một bức tranh trừu tượng sơn?. Bạn có muốn làm một, trở thành một nghệ sĩ?. Trong trò chơi này bạn có một ví dụ rõ ràng và một cơ hội. Chop tất cả các loại trái cây unceremoniously nhảy mà bạn nhìn thấy trước mắt bạn. Làm cho họ bột thực và theo dõi trong sự ngạc nhiên ở phía sau một bức tranh màu sắc đẹp đa bắt đầu hình thành. Đó là chìa khóa.