Fruit Slasher

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong số những bụi cây không để vịt được sẵn sàng để bị săn bắn, những gì đi ra là trái cây. Nhiều và nhiều loại khác nhau. Tất cả đã sẵn sàng cho bạn để cắt với con dao của bạn. Càng nhiều càng tốt. Nhưng xem chừng những quả bom đã xâm nhập, bởi vì nếu bạn thổi chúng lên thì trò chơi kết thúc.