Fruit Crush Frenzy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một trái đầy đủ các hình dạng khác nhau và màu sắc ban, và phải kết hợp những người thân với nhau đều giống nhau. Khi bạn nhận được nó, họ sẽ nổ cho đột ngột dẫn đến một đập không thể ngăn cản trái cây mới. Và ngược lại.