Fruit Break

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm thế nào về việc cho bạn trái cây để cắt giảm một nửa của một cú đánh nhất định? Chúng tôi hy vọng rất tốt, vì đó là chức năng của trò chơi này. Cắt nhỏ trái cây mà không nghỉ ngơi. Dưa, chanh, táo. Bất cứ điều gì bạn muốn và nhiều hơn nữa. Tâm trí bạn, coi chừng những quả bom lẻn vào kịp thời, bật chúng trừ điểm và vui vẻ.