Frozen Wedding Ceremony

Đang tải trò chơi...
Elsa kết hôn và muốn bạn đóng góp trong việc lựa chọn váy cưới, khăn che mặt và đồ trang sức. Đừng thất vọng cô ấy!.