Frozen Wedding Ceremony

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa kết hôn và muốn bạn đóng góp trong việc lựa chọn váy cưới, khăn che mặt và đồ trang sức. Đừng thất vọng cô ấy!.