Frozen Sisters Friendship Test

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bên cạnh đó chị em, Elsa và Anna được coi là bạn bè. Vì lý do đó họ quyết định được kiểm tra. Thứ nhất, mỗi người chọn một mô hình cho người kia. Và sau đó trải qua những câu hỏi cá nhân. Đó không đoán đúng, tắm nước tốt hay kem mất.