Frozen Sisters Double Date

Đang tải trò chơi...
Anna và Elsa, các chị em của bộ phim Frozen, sắp xếp một ngày hai. Vì lý do này, họ đã chải chuốt và ăn mặc phù hợp với mệnh.