Frozen Sisters Autumn Trends

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa và Anna, chị em đông lạnh, đến gần hơn sự sụp đổ về phía trước. Vì lý do này, họ đã quyết định chào đón chuẩn bị tốt về mặt trang phục và trang điểm là có liên quan. The Frozen Sisters luôn đi đầu trong các xu hướng.