Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Mùa thu đã đến. Elsa và Anna đang hạnh phúc, bởi vì nó lạnh và nó phù hợp với họ. Vì vậy, đó là thời gian để cập nhật tủ quần áo của bạn và thích ứng với nhiệt độ lạnh ở phía trước. Có, luôn luôn cố gắng để áp dụng hài hòa của màu sắc và, trong một từ, hương vị tốt.