Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Sự miêu tả

Mùa thu đã đến. Elsa và Anna đang hạnh phúc, bởi vì nó lạnh và nó phù hợp với họ. Vì vậy, đó là thời gian để cập nhật tủ quần áo của bạn và thích ứng với nhiệt độ lạnh ở phía trước. Có, luôn luôn cố gắng để áp dụng hài hòa của màu sắc và, trong một từ, hương vị tốt.