Frozen Fall Fashion Guide

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mùa thu đã đến. Elsa và Anna đang hạnh phúc, bởi vì nó lạnh và nó phù hợp với họ. Vì vậy, đó là thời gian để cập nhật tủ quần áo của bạn và thích ứng với nhiệt độ lạnh ở phía trước. Có, luôn luôn cố gắng để áp dụng hài hòa của màu sắc và, trong một từ, hương vị tốt.