Frozen Elsa Hexagon Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy suy nghĩ về nơi mà bạn đặt mỗi khối đá quý xem xét làm thế nào để hoàn thành các hàng trong bất kỳ hướng nào và desparazcan.