Frosty Donuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của trò chơi giải trí này là để tìm kiếm sự kết hợp của bánh rán được yêu cầu bạn. Nó sẽ trở nên ngày càng khó khăn vì sự kết hợp sẽ được lâu hơn nhưng bạn sẽ bơm và helpings thêm.