Frogtastic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Theo truyền thống của trò chơi Zuma cổ điển, bạn lái một con ếch phải bắn những quả bóng màu vào một chuỗi lớn trong số chúng, từng chút một, đang đến gần. Ý tưởng là bạn kết hợp những màu cùng màu để giảm chuỗi, cho đến khi không còn một chuỗi nào.