Froggie Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai con ếch trong số phận tình yêu đã tách chúng. Anh ta sẽ phải từ bỏ nhiều nhảy và vượt qua nhiều chướng ngại vật để giải cứu cô. Không có gì có thể với tình yêu, ngay cả trong số những con ếch. pacogames