Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hai con ếch trong số phận tình yêu đã tách chúng. Anh ta sẽ phải từ bỏ nhiều nhảy và vượt qua nhiều chướng ngại vật để giải cứu cô. Không có gì có thể với tình yêu, ngay cả trong số những con ếch. pacogames