Froggee

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

ếch chéo này phải nhảy từ hành tinh đến hành tinh, nuốt tất cả tiền xu và ruồi mà băng qua đường, nhưng chăm sóc không rơi vào hàm của cá sấu độc ác.