FreeThrow.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một giỏ, một quả bóng và một số ít khét tiếng của đối thủ sự giúp đỡ của nhiều tùy chọn. Mục đích của tất cả là để ghi số lượng cao nhất của thời đại. Tất cả những nỗ lực sẽ được sáp nhập vào một cơn mưa dữ dội hình ảnh hỗn loạn. Nhưng chỉ có một sẽ nổi lên chiến thắng, mà đạt được giới thiệu bóng qua hoop nhiều lần.