Free Runner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp hành lang này để chạy càng xa càng tốt bằng cách nhảy bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một trở ngại. Bạn có thể sử dụng các trampolines để nhảy cao hơn.