Free Kicks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điểm 3 bàn thắng để giành chiến thắng. Đầu tiên đặt đường dẫn, sau đó đặt bóng nơi Shiite và lực mà giáo.