Fortnite Dress Up Royale

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bây giờ bạn có cơ hội để ăn mặc, lược, trang điểm, và, trong ngắn hạn, đặc trưng cho các nhân vật của trò chơi video nổi tiếng "Fortnite Battle Royale" như bạn vui lòng bằng cách chọn màu sắc và sự kết hợp sáng tạo, ban đầu và làm mới.