Forsake The Rake

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có tin đồn rằng một phòng thí nghiệm dưới lòng đất đã vô tình tạo ra một quái vật mới, Rake. Nhiệm vụ của đối tác của bạn và của bạn là điều tra nó, tìm lối vào phòng thí nghiệm và tìm cách để chứa Rake. Tự nhiên vòng này tự do quanh nơi, vì vậy tốt hơn hãy lấy súng và ... chú ý!