Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trong một vùng đất bị nhiễm khuẩn với những con quái vật và nguy hiểm, bạn là một anh hùng được trang bị gươm hay một cây cung với mũi tên đi hoang vô tận trong tìm kiếm của capo của gói để kết thúc nó và, bất ngờ, với toàn bộ đế chế của mình. Sự kết thúc của con đường bạn tìm thấy một hầm ngục điền đoạn tối.