Forest Warriors

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một ẩn sĩ đã giải quyết để sống trong rừng, nhưng các nhà chức trách muốn buộc bạn phải quay trở lại với nền văn minh. Nhận họ với mũi tên và ngăn ngừa chúng khỏi bị cuối gian manh của họ.