Forest Match

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một hội đồng quản trị. Liên kết các yếu tố giống hệt nhau trong nhóm có ít nhất ba và xem cách họ biến mất trong một vụ nổ khói và màu sắc. Không có gì bạn chưa từng thấy trước đây, ngoại trừ một thực tế rằng đây là không có kẹo hoặc đồ trang sức, những bông hoa xinh đẹp của hình dạng khác nhau và màu sắc khác nhau, điều này luôn làm cho mọi thứ nhiều hơn nữa kích thích.