Forest Invasion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trái đất đã bị xâm chiếm bởi robot và họ đã hạ cánh bằng tàu của họ ở giữa rừng. Quân đội chạy ở đó sẵn sàng ngăn chặn các hạt. Bạn, như một người lính là một phần của lệnh, sẽ phải nhập vào cơ sở của bạn và làm rỗng bộ nạp đạn dược của bạn cho đến khi không còn một đứng. Điểm yếu của họ là trong đầu.