Forest Hunter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trải nghiệm cảm giác mà trò chơi lớn mang lại trong trò chơi thực tế này. Chọn con mồi trước và sau đó là vũ khí. Bạn sẽ phải sử dụng mục tiêu như một tay bắn tỉa để bắn những con vật không dừng lại. Mỗi màn hình là một thử thách khác nhau và nếu bạn đạt được nó, bạn sẽ tạo ra lợi nhuận mà sau đó bạn có thể đầu tư vào các cải tiến cho nhóm của mình hoặc vũ khí chính xác hơn.