FooXball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Foosball, hay bóng đá như họ nói ở Tây Ban Nha, là một trò chơi gây nghiện rất cao. Hãy tưởng tượng di chuyển nó vào điện thoại của bạn và thưởng thức chơi bằng gỗ và bóng nhỏ lăn trên màn hình của bạn. Tuyệt vời!.