Footgolf Evolution

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tên của ông nói rõ: Sự kết hợp giữa bóng đá và golf. Ông ném bóng một cách cẩn thận bởi các bãi cỏ và được vào lỗ. Để đạt được điều này, bạn phải tính toán sức mạnh và hướng. Nó cũng sẽ giúp bạn xem xét các đối tượng mà bạn sẽ vượt qua trên đường đi. Một số sẽ giúp đỡ, nhưng những người khác ngăn cản bạn đạt được mục tiêu của bạn.