Flying Truck Racer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có thể tin rằng xe tải có thể bay? Trong trò chơi này ít nhất họ có thể và họ làm điều đó một cách tuyệt vời. Bạn cần chạm vào khu vực chơi để làm cho xe tải bay, nhưng hãy cẩn thận với những chiếc xe tải khác sẽ ở trên bạn. Tránh chúng bằng mọi giá cho đến khi bạn có vũ khí để chiến đấu với chúng và bắn hạ chúng.