Flying Cat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con mèo dũng cảm này muốn đạt đến đỉnh cao, và anh ta làm nó giúp bằng tên lửa của mình và bởi những đồng xu và đá quý mà anh ta sẽ tìm thấy trong khi đi lên và họ sẽ phục vụ anh ta như là nhiên liệu. Ở mỗi giai đoạn mới, những điểm thu được sẽ cải thiện đặc điểm của chúng, do đó, trên chuyến bay tiếp theo, nó là một con mèo gần như bất khả chiến bại.