Flying Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bóng rổ này sẽ không phải nhập bất kỳ giỏ nào, nhưng giữ cho nó nổi trên đường đến mục tiêu. Và nó sẽ không dễ dàng để đến, bởi vì con đường tăng dần đầy những cái bẫy trong hình dạng của một bánh răng có thể đè bẹp bạn trước khi đạt được mục tiêu của bạn. Nhận tất cả các ngôi sao và chiến thắng sẽ là tổng số.