Fly or Die

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trái đất đã bị xâm chiếm bởi zombie. Thí điểm máy bay của bạn để chống lại đám undead. Khởi động các vụ nổ đạn hay bom và xem chúng phát nổ vào một ngàn miếng. Quản lý để đạt được nguồn gốc của các bệnh dịch hạch, một con quái vật khổng lồ khía cạnh rất ghê sợ mà phải đánh bại. Fly or Die!.