Flowershop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nàng tiên này là người bán hoa nổi tiếng nhất trong thế giới tưởng tượng. Tất cả các nàng công chúa nổi tiếng đều đến cửa hàng của bạn. Đôi khi nàng tiên của chúng ta phải vội vã tham dự, dâng hoa họ yêu cầu, tính phí và chuyển cho khách hàng kế tiếp trước khi anh ta mất kiên nhẫn. Rất căng thẳng! Nhưng sự phát triển là một phần của hoạt động kinh doanh.