Flower Sudoku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sudoku là một trò chơi thú vị về số và số mà bạn được yêu cầu để tối đa hóa bộ não của mình. Vì vậy, có lẽ một phiên bản Sudoku thay vì số và hình chứa hoa của các loài đa dạng nhất và mặc đủ loại màu sắc, sau tất cả, thú vị hơn.