Flow Mania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kết nối các chip cùng màu với nhau để lại chỗ cho tất cả các cặp vợ chồng. Lúc đầu, nó là dễ dàng, nhưng nó sẽ trở nên phức tạp khi bạn tiến bộ trong trò chơi.