Florescene

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên cơ sở không gian, sự thoát ra khỏi khí thực nghiệm đã biến cư dân của nó thành những sinh vật giết người khổng lồ. Bạn là người lính sẽ đi để làm sạch và giải quyết tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn sự thoát khỏi khí chết người.