Flipping Gun Simulator

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi khó khăn này, bạn sẽ phải giữ một khẩu súng làm việc nhào lộn trong không khí bằng cách bắn và bắn. Nhưng thách thức là không có, bạn cũng sẽ phải thu thập tiền vàng và, tất nhiên, đạn dược mới. Đừng ở lại mà không có hoặc bạn sẽ rơi và niềm vui sẽ kết thúc.