Flip Stuff

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy bay tất cả các đối tượng, bảo đảm rằng sau một lộn nhào đôi qua không khí, đứng hạ cánh. Càng nhiều bạn quản lý để giữ thăng bằng, những điểm khác bạn kiếm được.