Flight Sim

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một bộ điều khiển không lưu chỉ đạo máy bay cao cấp, máy bay và trực thăng để đường băng của mình cho nó sử dụng ngón tay của bạn cao thượng và mạnh mẽ. Nhưng hãy cẩn thận!, Ngăn chặn đường đi của họ vượt qua hoặc ... chúng tôi sẽ có vấn đề.