Flappy Bird

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Funny, bực bội, gây nghiện, vì vậy trò chơi di động cổ điển này. Hiện các kỹ năng của bạn bằng cách di chuyển các cánh để vượt qua giữa các đường ống mà không có đánh chúng.