Flag Quiz

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có biết màu cờ của tất cả các quốc gia trên thế giới không? Tự kiểm tra bằng cách chọn trong số bốn lá cờ có thể mà bạn cho là chính xác và tìm hiểu xem bạn có làm việc chính xác hay cần xem lại các ghi chú của trường.