five

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đáp ứng các chip cùng màu để đặt năm bằng biến mất, mỗi khi bạn di chuyển một xuất hiện trò chơi mới sẽ cản trở bạn.