Fit in The Wall

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để băng qua lối đi này đến cuối, không va vào bất kỳ bức tường nào, bạn sẽ phải di chuyển một mảnh của vật thể hình học của mình để khớp hoàn hảo vào lỗ trên tường, luôn hiển thị các hình dạng rất dễ thay đổi và hay thay đổi. Chủ đề di chuyển ở tốc độ cao, vì vậy bạn sẽ phải nhanh chóng.