Fishing Guru

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành vua của ngư dân. Đi chơi với thuyền của bạn ra sông và cá được dự kiến ​​sẽ đến, nhưng không quá người rất tham lam và có thể chìm. Bạn chỉ cần một cây gậy và rất nhanh chóng với bàn phím, vì để bắt họ phải lặp lại các từ đó sinh vật biển mang ghi trên quy mô của họ.