Fishdom 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dive vào các sinh vật biển và thủy sản phù hợp trong nhóm của ba hoặc nhiều hơn. Mỗi màn hình có những thách thức riêng của mình và tất cả các lỗi có mang, nhíp hoặc cassette trong abound xe. Trong mỗi trận đấu, một bất ngờ thú vị mà làm cho các trò chơi giải trí nhiều hơn và màu xanh.